داشبورد

13

تعداد آنلاین ها

3

تعداد انتظار

6

تعداد بازی فعال

تاپ پوینت هفتگی و ماهانه

لیست کاربرانی که در این هفته و ماه بیشترین امتیاز را داشته اند. (امتیاز میز های سنگین بیشتر میباشد.)
مبلغ جایزه به زودی اعلام میشود.